ZGDAD-2323VZ ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลล์

Item Code: 30-8804
Overview DetailsPDF

เที่ยวเวียดนามกลาง พักดี 4 ดาวทุกคืน พักบานาฮิลล์ 1 คืน นั่งสามล้อชมเมืองเว้ เที่ยวเมืองโบราณฮอยอัน สุดมันส์ล่องเรือกระดัง

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังดายโนย – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา

Day 2

วัดเจดีย์เทียนมู่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค

Day 3

สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง

Day 4

สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ