โจซีซ่าทัวร์-เที่ยวตุรกี 8วัน 6 คืน

Item Code: 30-8768
Overview DetailsPDF

เพอร์เฟค เที่ยวตุรกี 8วัน 6 คืน บินภายใน 1 เที่ยวบิน
สายการบินเตอร์ กิชแอร์ไลน์ TK

  • รวมเดินทางสัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป
  • เต็มอิ่มกับประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานของอาณาจักรออตโตมัน
  • ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกีย
  • ****(สงวนสิทธิ์สำหรับกรุ๊ปที่ออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไปเท่านั้น)****
  • พักโรงแรมระดับ 5+4 ดาว ตลอดการเดินทาง Y อาหาร 19 มื้อ
  • พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ  2 คืนเพิ่มโอกาสในการขึ้นบอลลูน

วันที่ 1

กรุงเทพฯ-อิสตันบลู-บินภานในประเทศสู่ไคเซรี (เมืองคัปปาโดเกีย)

วันที่ 2

หุบเขาอุซิซาร์-หุบเขาเดฟเรนท์-หุบเขาเกอเรเม่-ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค-โรงงานทอพรม

วันที่ 3

โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-เมืองปามุคคาเล่- CARAVANSARAI-แวะชิมโยเกิร์ตฝิ่น-ชมโรงงานคอตตอน

วันที่ 4

ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)-ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight

วันที่ 5

โรงงานเครื่องหนัง-เพอร์กามอน- AYVALIK ไอวาลิค-ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย

วันที่ 6

กรุงอิสตันบูล- สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-หอคอยกาลาตา GALATA TOWER-ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต-ล่องเรือ DINNER CRUISE BOSPHORUS

วันที่ 7

พระราชวังเบลเลอเบยี -สวนดอกทิวลิป -ย่าน FENER & BALAT –จตุรัสทักซิมสแควร์-สไปซ์มาร์เก็ต

วันที่ 8

อิสตันบลู-สนามบิน-กรุงเทพ