JSOB-VT-001 Vietnam 4 Day 3 Night (TH)

Item Code: 30-6607
Overview DetailsDownlode PDF

JSOB-VT-001 Vietnam 4 Day 3 Night (Only Thailand People)

เที่ยวจุใจบนบานาน่าฮิลล์
ฮอยอัน
เรือกระด้ง
วัดหลินอื๋ง
สะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน
โบสถ์สีชมพู
 
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 • พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 มื้อ / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE
 •  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

Day 1

JSOB-VT-001 Vietnam 4 Day 3 Night (Only Thailand People)

เที่ยวจุใจบนบานาน่าฮิลล์
ฮอยอัน
เรือกระด้ง
วัดหลินอื๋ง
สะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน
โบสถ์สีชมพู
 
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 • พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 มื้อ / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE
 •  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

Day 2

JSOB-VT-001 Vietnam 4 Day 3 Night (Only Thailand People)

เที่ยวจุใจบนบานาน่าฮิลล์
ฮอยอัน
เรือกระด้ง
วัดหลินอื๋ง
สะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน
โบสถ์สีชมพู
 
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 • พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 มื้อ / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE
 •  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

Day 3

JSOB-VT-001 Vietnam 4 Day 3 Night (Only Thailand People)

เที่ยวจุใจบนบานาน่าฮิลล์
ฮอยอัน
เรือกระด้ง
วัดหลินอื๋ง
สะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน
โบสถ์สีชมพู
 
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 • พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 มื้อ / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE
 •  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว

Day 4

JSOB-VT-001 Vietnam 4 Day 3 Night (Only Thailand People)

เที่ยวจุใจบนบานาน่าฮิลล์
ฮอยอัน
เรือกระด้ง
วัดหลินอื๋ง
สะพานมังกรพ่นไฟ
ตลาดฮาน
โบสถ์สีชมพู
 
 • ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น
 • ชมวิวบนสะพานมือสีทอง , ล่องเรือกระด้ง ชมหมู่บ้านฮอยอัน และ โบสถ์สีชมพู
 • ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ เที่ยวจุใจบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มอิ่ม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบาน่าฮิลล์ 2 มื้อ และ เมนู SEAFOOD 1 มื้อ
 • พิเศษ!!!!เมนูอาหารไทย 1 มื้อ / คาเฟ่ลับริมทะเล SON TRA MARINA CAFE
 •  พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / ดานัง 2 คืน 4 ดาว