JSOB-SG-005 Singapore 4Day 3 Night (TH)

Item Code: 30-7605
Overview DetailsPDF

JSOB-SG-005 Singapore 4Day 3 Night (Only Thailand People)

#ทัวร์สิงคโปร์

 • ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ”ไฉ่ ซิ้ง เอี้ย” ที่ วัดซัมบาวัง (Sembawang God of Wealth Temple)
 • นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้า ไฮไลท์ของสิงคโปร์
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • สัมผัส Fountain of wealth น้าพุแห่งความมั่งคั่ง
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • จุดชมวิวแบบ 360 องศา แห่งใหม่ที่สูงที่สุดของสิงคโปร์ SkyHelix Sentosa (รวมค่าบัตร Option B)
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
 • ย่าน Haji Lane ถนนศิลปะ (Street Art) ที่ตกแต่งสไตล์น่ารักหลากหลาย
 • รวม น้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น 19,999.-

Day 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY – BUMBOAT

Day 2

FORT CANNING PARK – วัดพระเขี้ยวแก้ว – เมอร์ไลอ้อน – น้าพุแห่งความมั่งคั่ง – Haji Lane Marina Bay Sand (B/L/-)

Day 3

วัดซัมบาวัง ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ