JSOB-SG-004 Singapore 3 Day 2 Night (TH)

Item Code: 30-7600
Overview DetailsPDF

JSOB-SG-004 Singapore 3 Day 2 Night (Only Thailand People)

#ทัวร์สิงคโปร์

 • พิเศษ!! รวมค่าลิฟต์ขึ้นชมเมืองสิงคโปร์จากชั้น 57 ตึก MARINA BAY SAND
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 • ไหว้พระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ที่ไชน่าทาวน์
 • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
 • สัมผัส ย่านคลากคีย์ (Clarke Quay) เป็นย่านท่องเที่ยวและกินดื่มริมแม่น้าสิงคโปร์
 • ช้อปปิ้งสินค้า BRAND NAME ที่มารีน่าเบย์แซนด์ และถนนออร์ชาด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ
 • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมค่าบัตร Option B)
 • รวม น้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

ราคาเริ่มต้น 11,999.-

Day 1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – มาริน่า เบย์ แซน – ขึ้นSand SkyPark คลากคีย์

Day 2

 • เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ
  • Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-)
  • Option B:
   • FORT CANNING PARK – UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
   • Lau Pa Sat Food Center – ช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด (B/-/-)

Day 3

เมอร์ไลอ้อน – วัดพระเขี้ยวแก้ว THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ (B